2024.gada 11.aprīlī plkst.19:00 notiks biedru sapulce

Rīga, 2024.gada 28. martā                Paziņojums

Jaunbiķeru DzīB reģ. nr.: 40008113841 valde, pamatojoties Biedrību un nodibinājuma likuma 36.pantu un 37.panta 2.daļu, Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības statūtu 6.nodaļu, Kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma 26.punktu un Dzīvokļa īpašuma likuma 19.pantu, kopīgi ar AS „Civinity Mājas ” kā nekustamo īpašuma Rīga, Kaivas iela 29 k-1, k-2, k-3, k-4, Kaivas iela 31 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 un Kaivas iela 33 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 pārvaldnieku, paziņo, ka 2024.gada 11.aprīlī plkst.19:00 notiks biedru sapulce. Sapulce tiks organizēta tiešsaistē izmantojot platformu MS TEAMS, piekļuves informācija arī būs pieejama Jaunbiķeru DzīB mājas lapā www.jaunbikeri.lv read more

Continue Reading →

Par ikgadējo biedru naudu iemaksu Dzīb “Jaunbiķeŗi” fondā 2021. gadā

Cienījamie Jaunbiķeŗu biedrības biedri, kolēģi, kaimiņi, draugi!
2021. gadā mēs pirmo reizi nolēmām atteikties no rēķiniem papīra formātā un organizējām rēķinu izsūtīšanu elektroniski. Tā kā mums nav pietiekamu administratīvo iespēju, mēs esam vienojušies ar apsaimniekošanas kompāniju CIVINITY, lai tie palīdzētu mums organizēt elektronisko rēķinu izplatīšanu.
2021. gada 30. aprīlis no grupas CIVINITY klientu centra e-pasta klientuserviss@civinity.lv, uz grupas CIVINITY datu bāzē reģistrēto īpašnieku e-pasta adresēm rēķini tika izsūtīti. Tajos ir mūsu pastāvīgās bankas rekvizīti, kurus mēs izmantojām pēdējos 10 gadus. Šī līdzekļu saņēmējs ir Jaunbiķeŗu dzīvokļu īpašnieku biedrība.
Gada iemaksas summa 2021. gadā ir 11 Eur no katra biedrības locekļa un pēdējo 8. gadu laikā nav mainījies
Šī vākšana notiek saskaņā ar mūsu uzņēmuma Statūtu 9.1. Punktu un Valdes sēdes protokolu Nr. 01/04 / 15-01.
Visi savāktie līdzekļi tāpat kā līdz šim tiks izmantoti mūsu ciema iedzīvotāju labā, kā arī to problēmu risināšanai, kuras valde bija izklāstījusi iepriekšējās sanāksmēs. Pārskats par līdzekļu izlietojumu pēdējam 2020. gadam ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē un paziņots sanāksmēs, lai apstiprinātu gada pārskatu, kā arī pēdējā gada sanāksmē, kas notika tiešsaistē 2021. gadā 17. martā. un 31. martā.
Mēs uzturam un palielinām savas sabiedrības rezerves fondu. Šie līdzekļi ļauj mums ātri atrisināt finansēšanas jautājumus darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Jaunbiķeŗu ciemata apsaimniekošanā. It īpaši tajos brīžos, kad nepieciešami ātri lēmumi. un dažādu projektu līdzfinansēšanai ciemata mājām kas neietilpst vispārējā pakalpojumu līgumā un netiek finansēti no rezerves fonda, kurš tiek uzpildīts ar maksājumiem par komunālajiem rēķiniem.
Lūdzam atbalstīt Jaunbiķeŗu valdes un biedrības darbu. read more

Continue Reading →

2021.gada 17.martā . Ikgadējais dzīvokļu īpašnieku kopsapulce

„Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrība”
reģistrācijas numurs: 40008113841
juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013
Rīgā, 2021.gada 03.martā

 Paziņojums

”Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības”, reģistrācijas numurs: 40008113841 (turpmāk arī “Jaunbiķeru DzīB”) valde, pamatojoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 37.panta noteikumiem, Biedrību un nodibinājuma likuma 36.pantu un 37.panta 2.daļu, Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības statūtu 6.nodaļu, Kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma 26.punktu un Dzīvokļa īpašuma likuma 19.pantu, kopīgi ar SIA „VBS Serviss” kā nekustamo īpašuma Rīga, Kaivas iela 29 k-1, k-2, k-3, k-4, Kaivas iela 31 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 un Kaivas iela 33 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 pārvaldnieku, paziņo, ka read more

Continue Reading →

Jaunās ceļa zīmes pie mājas Kaivas 33/3

Par iepriekš anonsētām izmaiņām Autostāvvietas noteikumos Jaunbiķeru ciemata teritorijā.

Pamatojoties uz virszemes stāvvietu īpašnieku sūdzībām, kā arī lai sakārtotu autostāvvietu noteikumus Jaunbiķeru  ciematā teritorijā, mēs nolēmām saskaņot jaunās ceļa zīmes Nr. 537, Nr. 805 un Nr. 849 (saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu jauno numerāciju) uzstādīšanas plānu Latvijas Valsts ceļos.

Jaunās ceļa zīmes ļaus virszemes autostāvvietu īpašniekiem izmantot savas likumīgās un iegādātās autostāvvietas tīri personīgiem mērķiem. Izvairieties no konfliktsituācijām, kad transportlīdzekli ar viesu caurlaidi varētu atstāt privātā – numurēta vietā (kas uz 2020. gada septembri ir likumīgs un atbilst ciematā izvietotām ceļa zīmēm). read more

Continue Reading →

Ikgadēja biedru naudas iemaksa Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības fondā 2020.gadā.

Informējam Jūs par to, ka no 2020.gada 3.augusta Jaunbiķeru valde uzsāk ikgadēju biedru naudas iekasēšanu.
Sākot no 3 augusta visu Jaunbiķeru biedru pastkastītēs tiks iemesti maksājuma uzdevumi, kurus vēlams apmaksāt Jaunbiķeru bankas kontā A/S Swedbankā.
2020.gada ikgadējas biedru naudas apmērs sastāda 11,- EUR gadā katram Jaunbiķeru biedram. Biedru naudas iekasēšana notiek saskaņā ar 9.1. punktu Jaunbiķeru statūtiem un 01/04/15-01 Jaunbiķeru valdes sēdes protokolu.
Informāciju par ikgadēju biedru naudas iekasēšanu paziņoja valde Jaunbiķeru pēdējās ikgadējas sapulcēs 13. maijs un 2020. gada . un atkārtotājā 2020. gada 17. jūnijs sapulcē.
Visi līdzekļi, kas būs iekasēti, tiks izmantoti Jaunbiķeru iedzīvotāju labā, kā arī noteikto uzdevumu izpildei, par ko mēs paziņojam iepriekšējās sapulcēs. Atskaite par izlietotājiem līdzekļiem ir pieejama mūsu mājas lapā, un ar to varēja iepazīties mūsu  sapulcēs, kurās mēs apstiprinājam biedrības gada pārskatu, kā arī biedrības pēdējā ikgadējā sapulcē 2020. gada 17. jūnijs read more

Continue Reading →

Kopsavilkums par 2020. gada dzīvokļu īpašnieku sapulci.

  1. gadā saistībā ar COVID-19 pandēmijas sekām Latvijas teritorijā, pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 32.panta noteikumiem), mēs pieņemam lēmumu atteikties no Jaunbiķeŗu ciemata dzīvokļu īpašnieku ikgadējās sapulces rīkošanas klātiene, tā vietā mēs organizējām pasākumu tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu.

Apinformējām par ieplānoto sapulču datumu, darba kārtību un reģistrācijas niansēm,  izvietojot informāciju mūsu profilā Facebook, uz informācijas tāfelēm māju kāpņutelpās kā arī izsūtot e-pastus uz reģistrēto biedru adresēm, kas atbilst mūsu biedrības noteikumiem.

Sanāksmes notika likumā noteiktajā veidā divreiz, proti 2020. gada 13. maijs un 2020. gada 17. jūnijs.

Tiešsaistes sanāksmēs piedalījās CIVINITY grupas apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvji, ciemata pārvaldnieks Edgars Strazdiņš, CIVINITY grupas vadītājs Kalvis Ruska. read more

Continue Reading →

PAZIŅOJUMS PAR DŪMU DETEKTORU UZSTĀDĪŠANU .Piedāvājums no CIVINITY


Drošas apkārtējās vides nodrošināšana klientiem ir viens no Civinity darbības mērķiem.
Rūpējoties par Jūsu drošību, vēlamies atgādināt, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 238
“Ugunsdrošības noteikumi” 119. pants paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa
objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publisku objektu jānodrošina ar autonomu
ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Izceļoties ugunsgrēkam, svarīga ir katra
sekunde. Tādēļ dūmu detektors piedūmojuma gadījumā ar spalgas skaņas signāla palīdzību ziņos par trauksmi. Attiecīgi, signāls pievērsīs uzmanību un ļaus dzīvokļa iemītniekiem laicīgi reaģēt un izsaukt ugunsdzēsējus.
Ņemot vērā to, ka Jūsu ēkā un dzīvokļa īpašumā nav uzstādīta automātiskā
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, tad Jums dzīvoklī ir jāuzstāda
autonoms ugunsgrēka detektors.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” noteic, ka nepieciešams
viens ugunsgrēka dūmu detektors uz dzīvokli. Bet ieteicamas to uzstādīt katrā telpā, īpaši
vietās, kur potenciāli iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Ja dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams katrā stāvā. Dzīvokļa īpašniekam jāparūpējas par augstāk minētās ugunsdrošības prasības ievērošanu savā dzīvokļa īpašumā. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants nosaka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”.
Informējam, ka dūmu detektora uzstādīšanu ir iespējams veikt, piesakot Civinity tehniķa vizīti. Detektora un tā uzstādīšanas izmaksas sastāda 19.99 EUR (tai skaitā PVN). Aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas centra speciālistiem pa tālruni 8000 1599, lai vienotos par dūmu detektora uzstādīšanu Jūsu dzīvoklī.
Ņemot vērā augstāk minēto, aicinām Jūs pret dūmu detektora uzstādīšanu dzīvokļos attiekties atbildīgi!
Rūpēsimies par drošību kopā! read more

Continue Reading →

SELECTUM HOME

Mēs turpinam savu darbību vairāk elastīgajai pieejai un pārvaldei mūsu ciematā. Šogad mēs realizējam vairākus pasākumus ciemata apsaimniekošanai bez apsaimniekošanas kompānijas CIVINITY dalības. Paši meklējam uzņēmējus, paši vienojamies un maksājām. Tas bija ātrāk un visbiežāk lētāk un darbu kvalitāte no tā necieša. Šādu pieeju izmantosim arī turpmāk.

Šajā sakarā mēs publicējam (ne pastāvīgi, bet veselas konkurences veicināšanai) SELECTUM HOME reklāmu, kas šogad mums palīdzēja īstenot vairākus projektus mūsu ciemata teritorijā un kas veic dažādu komerciālo un privāto objektu apsaimniekošanu Rīgā. read more

Continue Reading →

2 eiro un reķins par komunāliem pakalpojumiem.

Pēdējā notikušajā 16.07.2019 sapulcē ar apsaimniekošanas kompāniju runājam par pāreju uz elektroniskiem rēķiniem par komunālajiem pakalpojumiem.

Jau iepriekš apsaimniekošanas kompānija paziņoja par to, ka atteicās no rēķiniem papīra formāta, sākot no 01.08.2019, un ka pieteikties rēķina izrakstīšanai turpmāk var par papildus maksu 2 EUR apmērā.

Izrunājot šo jautājumu ar apsaimniekošanas kompāniju mēs mēģinājām palielināt pārejas periodu. Pārrunu rezultātā mēs vienojamies pārcelt termiņu no 01.08.2019 uz 01.09.2019 – tas ir termiņš, kurā rēķinus papīra formātā vēl piegādās bez papildus maksas piemērošanas. read more

Continue Reading →

ATKĀRTOTA. Jaunbiķeru DzīB biedru sapulce .

PAZIŅOJUMS

”Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības”, reģistrācijas numurs: 40008113841 (turpmāk arī “Jaunbiķeru
DzīB”) valde, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājuma likuma 36. un 37.pantu, Jaunbiķeru dzīvokļu
īpašnieku biedrības statūtu 6.nodaļu, Kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma 26.punktu un
Dzīvokļa īpašuma likuma 19.pantu, kopīgi ar SIA „VBS Serviss” kā nekustamo īpašuma Rīga, Kaivas iela
29 k-1, k-2, k-3, k-4, Kaivas iela 31 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 un Kaivas iela 33 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5
pārvaldnieku, paziņo, ka 2019.gada 19.jūnijā plkst.19:00 notiks ATKĀRTOTA!!! Jaunbiķeru dzīvokļu
īpašnieku biedrības” (turpmāk tekstā – Jaunbiķeru DzīB) biedru sapulce. Uz sapulci tiek aicināti VISI
Jaunbiķeru ciemata dzīvokļu īpašnieki. read more

Continue Reading →

Jaunbiķeru ciematā notikušās aptaujas iepriekšējais kopsavilkums. Atjaunots 23/04/2019 (lasīt lejā).

Saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likuma noteikumiem, aptauja, ko aicināja veikt Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības valde un kas notika laika periodā no 15.03.2019 līdz 15.04.2019 ir NOTIKUSI.

Lēmumi, kurus pieņēma dzīvokļu īpašnieku kopība, stājas spēkā, sākot no brīža, kad dzīvokļu īpašnieki ir iepazīstināti ar balsošanas protokolu,  nosūtot to elektroniski vai ievietojot  attiecīgā dzīvokļa pastkastītē.

Iepriekšējie dati par dalību balsojumā:

Kopīgais dzīvokļu īpašnieku skaita Jaunbiķeru ciematā – 378 read more

Continue Reading →

Aptauja ir pabeigta.

Aptauja, ko dzīvokļu īpašniekus aicināja veikt Jaunbiķeru Dzīb valde ir pabeigta. 5 d/d laikā pēc aptaujas beigu termiņa, mēs publicēsim aptaujas rezultātus mūsu mājas lapā www.jaunbikeri.lv. Par publikāciju informēsim iepriekš savā Facebook profilī. Līdz 2019.gada 24.aprīlim ieskaitot, informēsim Jaunbiķeru ciemata dzīvokļu īpašniekus par aptaujas rezultātiem un izteiksim savu viedokli par sekām, kas var rasties aptaujas laikā pieņemto vai nepieņemto lēmumu rezultātā read more

Continue Reading →

APTAUJA 2019.

Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības valde informē:
Pamatojoties uz Dzīvokļu īpašuma likuma 20.pantu biedrības valde

no 2019.gada 15.marta

aicina dzīvokļu īpašumu īpašniekus pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus aptaujas veidā

Continue Reading →

Par www.jaunbikeri.lv

Atsaucoties uz  biedrības Jaunbiķeri  biedru jautājumiem par liegto iespēju reģistrēties mūsu mājas lapā www.jaunbikeri.lv, paziņojam ka pēc mūsu mājas lapas dizaina atjaunošanās visi mūsu mājas lapas  reģistrētie lietotāji ir zaudējuši savus akauntus tehnisko iemeslu dēļ. Lai  atjaunotu iespēju redzēt visas mūsu mājas sadaļas  jums  atkārtoti jāreģistrējas sadaļā -REĢISTRĀCIJA. Mūsu mājas lapā patlaban notiek pilnveidošanas darbi, tādējādi  īstermiņa iespējamas  tehniskās problēmas, bet mēs cītīgi strādājam pie problēmu novēršanas. Pateicamies par sapratni un  pacietību. read more

Continue Reading →