Ikgadēja biedru naudas iemaksa Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības fondā 2020.gadā.

Informējam Jūs par to, ka no 2020.gada 3.augusta Jaunbiķeru valde uzsāk ikgadēju biedru naudas iekasēšanu.
Sākot no 3 augusta visu Jaunbiķeru biedru pastkastītēs tiks iemesti maksājuma uzdevumi, kurus vēlams apmaksāt Jaunbiķeru bankas kontā A/S Swedbankā.
2020.gada ikgadējas biedru naudas apmērs sastāda 11,- EUR gadā katram Jaunbiķeru biedram. Biedru naudas iekasēšana notiek saskaņā ar 9.1. punktu Jaunbiķeru statūtiem un 01/04/15-01 Jaunbiķeru valdes sēdes protokolu.
Informāciju par ikgadēju biedru naudas iekasēšanu paziņoja valde Jaunbiķeru pēdējās ikgadējas sapulcēs 13. maijs un 2020. gada . un atkārtotājā 2020. gada 17. jūnijs sapulcē.
Visi līdzekļi, kas būs iekasēti, tiks izmantoti Jaunbiķeru iedzīvotāju labā, kā arī noteikto uzdevumu izpildei, par ko mēs paziņojam iepriekšējās sapulcēs. Atskaite par izlietotājiem līdzekļiem ir pieejama mūsu mājas lapā, un ar to varēja iepazīties mūsu  sapulcēs, kurās mēs apstiprinājam biedrības gada pārskatu, kā arī biedrības pēdējā ikgadējā sapulcē 2020. gada 17. jūnijs

Ar Jaunbiķeru statūtiem, kas reglamentē arī ikgadēju biedru naudas iemaksu, var iepazīties mūsu mājas lapā sadaļā „PAR MUMS”. Šajā nodaļā var atrast iesniegumu tiem, kas vēlas iestāties Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrībā.

Lūdzam Jūs finansiāli atbalstīt Valdes un Biedrības darbību.