2024.gada 11.aprīlī plkst.19:00 notiks biedru sapulce

Rīga, 2024.gada 28. martā                Paziņojums

Jaunbiķeru DzīB reģ. nr.: 40008113841 valde, pamatojoties Biedrību un nodibinājuma likuma 36.pantu un 37.panta 2.daļu, Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības statūtu 6.nodaļu, Kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma 26.punktu un Dzīvokļa īpašuma likuma 19.pantu, kopīgi ar AS „Civinity Mājas ” kā nekustamo īpašuma Rīga, Kaivas iela 29 k-1, k-2, k-3, k-4, Kaivas iela 31 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 un Kaivas iela 33 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 pārvaldnieku, paziņo, ka 2024.gada 11.aprīlī plkst.19:00 notiks biedru sapulce. Sapulce tiks organizēta tiešsaistē izmantojot platformu MS TEAMS, piekļuves informācija arī būs pieejama Jaunbiķeru DzīB mājas lapā www.jaunbikeri.lv

Gadījumā, ja Jaunbiķeru DzīB biedru sapulcē nebūs kvoruma un biedru sapulcei nebūs tiesību pieņemt lēmumus, 2024.gada 25.aprīlī plkst.19:00 notiks ATKĀRTOTĀ biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību .  Sapulce tiks organizēta tiešsaistē izmantojot platformu MS TEAMS

 DARBA KĀRTĪBA:

     plkst.18.45 Sapulces dalībnieku reģistrācija

  1. plkst.19.00 Ievads – Jaunbiķeru DzīB valdes loceklis
  2. AS “Civinity Mājas” – pārvaldnieka atskaite par 2023.gadu un remonta darbu plāns 2024.gadam

3.1. Pārvaldnieka atskaite par dzīvojamo māju finanšu situāciju (atskaite par debitoriem)

3.2. Plānotie un nepieciešamie uzlabojuma un remonta darbi ciematā 2024 gada.

3.3. Balsošanas procedūras uzsākšana ielu apgaismojuma nomaiņai. Uz LED gaismekļiem. Galvenie priekšnoteikumi, nosacījumi, dzivokļu īpašnieku balsojums.

  1. Jaunbiķeru DzīB – valdes loceklis . Īsa atskaite par paveikto 2023 gadā .

4.1. Grāmatveža atskaite par izdevumiem un ieņēmumiem par 2023.gadu.

4.1.Revidenta atskaite.

  1. Balsojums:
  • Jaunbiķeru DzīB 2023.gada pārskata apstiprināšana
  • Jaunbiķeru DzīB 2023.gada pārskata revidenta apstiprināšana
  1. Sapulces nobeigums 20:00 – jautājumi un atbildes

 

Jaunbiķeru DzīB valde nodrošina biedriem tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā iespēja ir garantēta, Jaunbiķeru DzīB biedram izpildot sekojošās prasības: 1)Lai Jaunbiķeru DzīB valde varētu veikt biedru identifikāciju, pirms ienākšanas platforma Team, Jaunbiķeru DzīB biedrs norāda savu vārdu, uzvārdu un sava dzīvokļa īpašuma adresi 2) Jaunbiķeru DzīB sapulces laikā aizpilda elektroniski sastādītu anketu, balsojot “PAR” vai “PRET” uz balsojumā iekļauto jautājumu. Pēc anketas aizpildīšanas Jaunbiķeru DzīB biedrs apstiprina tās pareizību un balsojums tiek pieņemts.

 

Aicinām pievienoties no plkst. 18:50, lai pārbaudītu savienojumu un kameras vai mikrofona darbību. Gadījumā, ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, aicinām zvanīt klientu atbalsta servisa speciālistiem pa bezmaksas tālruni 8000 1599 darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00 vai rakstīt uz e-pastu: jaunbikeri@civinity.eu. Jaunbiķeru DzīB biedri var izmantot tiesības balsot pirms biedru kopsapulces vai piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Balsojuma lapu var saņemt, rakstot pieprasījumu uz e-pastu: valde@jaunbikeri.lv.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka pirms kopsapulces nodotais balsojums tiks ņemts vērā tad, ja balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai biedru identificēt, un tieši – balsojumām ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu un nosūtītām uz mūsu e-pastu: valde@jaunbikeri.lv . Balsojumam jābūt nodotam biedrībai vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas. Pirms sapulces uzdot jautājumus var rakstot uz valde@jaunbikeri.lv