Jaunās ceļa zīmes pie mājas Kaivas 33/3

Par iepriekš anonsētām izmaiņām Autostāvvietas noteikumos Jaunbiķeru ciemata teritorijā.

Pamatojoties uz virszemes stāvvietu īpašnieku sūdzībām, kā arī lai sakārtotu autostāvvietu noteikumus Jaunbiķeru  ciematā teritorijā, mēs nolēmām saskaņot jaunās ceļa zīmes Nr. 537, Nr. 805 un Nr. 849 (saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu jauno numerāciju) uzstādīšanas plānu Latvijas Valsts ceļos.

Jaunās ceļa zīmes ļaus virszemes autostāvvietu īpašniekiem izmantot savas likumīgās un iegādātās autostāvvietas tīri personīgiem mērķiem. Izvairieties no konfliktsituācijām, kad transportlīdzekli ar viesu caurlaidi varētu atstāt privātā – numurēta vietā (kas uz 2020. gada septembri ir likumīgs un atbilst ciematā izvietotām ceļa zīmēm).

Pēc jaunā ceļa zīmju plāna saskaņošanas par to apinformēsim ciemata iedzīvotājus. Minēto ceļa zīmju darbība būs iespējama tikai ar to tiešu fizisku uzstādīšanu noteiktajās vietās pēc Latvijas Valsts ceļu plāna.

Jaunu ceļa zīmju faktiskā uzstādīšana notiks pakāpeniski pēc virszemes autostāvvietu īpašnieku pieprasījumiem par vēlmi uzstādīt jaunas ceļa zīmes noteiktās ciemata autostāvvietās, kā arī jā pieaug sūdzību skaits par nelikumīgu privātu numurētu autostāvvietu izmantošanu noteiktās autostāvvietās vai nu ar viesu caurlaidi, vai bez abonementiem vispār.

Sākotnējās konsultācijas ar pašvaldības policiju rīkojām 2020. gada augustā. Mums ir apstiprināts, ka papildu ceļa zīmju uzstādīšana nebūs pretrunā ar ciematā esošajām ceļa zīmēm un autostāvvietas noteikumiem.

Tajās autostāvvietās, kur tiks uzstādītas jaunas ceļa zīmes, legāla autostāvvieta būs iespējama tikai ar numurētu caurlaidi, kas tiek izsniegta autostāvvietas īpašniekam, uzrādot apliecinājumu par īpašumtiesībām uz virszemes autostāvvietu (zemesgrāmatu), vai ar noslēgtu nomas līgumu par tiesībām izmantot virszemes autostāvvietu.

Auto novietošana ar viesu caurlaidi numurētā virszemes autostāvvietā, kur tiks uzstādītas jaunas ceļa zīmes, tiks uzskatīta par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Un, ja tiek izsaukti pašvaldības policisti, uzliek naudas sodu līdz 30 eiro.

Pirmo jauno ceļa zīmju komplektu paredzēts uzstādīt, sākot no 2020. gada 1. oktobra pretī mājai Kaivas iela 33 korp. 3. Jaunas ceļa zīmes šai stāvvietas zonai mēs apstiprinājām jau 2015. gadā (Latvijas Valsts ceļu 2015. gada 7. augusta plāns ir ievietots mūsu vietnes sadaļā Autostāvvieta). Uzstādīšanas iemesls ir konfliktsituāciju skaita pieaugšana starp virszemes autostāvvietu īpašniekiem un īrniekiem, nepieciešamība pilnveidot autostāvvietas noteikumus pirms ēkas Kaivas 33/3. Kā arī šajā autostāvvietas zonā ir liels skaits autostāvvietu, kuras personīgi nepieder māju īpašniekiem, bet kuras viņi aktīvi izmanto tīri personīgiem mērķiem.

Papildu informāciju par noteikumiem par autostāvvietu ciemata teritorijā, caurlaides sistēmu, ceļa zīmēm, ielu stāvvietu nomu var atrast mūsu mājas lapas sadaļās “STĀVVIETAS” un “JAUNIEM ĪPAŠNIEKIEM”.