Par ikgadējo biedru naudu iemaksu Dzīb “Jaunbiķeŗi” fondā 2021. gadā

Cienījamie Jaunbiķeŗu biedrības biedri, kolēģi, kaimiņi, draugi!
2021. gadā mēs pirmo reizi nolēmām atteikties no rēķiniem papīra formātā un organizējām rēķinu izsūtīšanu elektroniski. Tā kā mums nav pietiekamu administratīvo iespēju, mēs esam vienojušies ar apsaimniekošanas kompāniju CIVINITY, lai tie palīdzētu mums organizēt elektronisko rēķinu izplatīšanu.
2021. gada 30. aprīlis no grupas CIVINITY klientu centra e-pasta klientuserviss@civinity.lv, uz grupas CIVINITY datu bāzē reģistrēto īpašnieku e-pasta adresēm rēķini tika izsūtīti. Tajos ir mūsu pastāvīgās bankas rekvizīti, kurus mēs izmantojām pēdējos 10 gadus. Šī līdzekļu saņēmējs ir Jaunbiķeŗu dzīvokļu īpašnieku biedrība.
Gada iemaksas summa 2021. gadā ir 11 Eur no katra biedrības locekļa un pēdējo 8. gadu laikā nav mainījies
Šī vākšana notiek saskaņā ar mūsu uzņēmuma Statūtu 9.1. Punktu un Valdes sēdes protokolu Nr. 01/04 / 15-01.
Visi savāktie līdzekļi tāpat kā līdz šim tiks izmantoti mūsu ciema iedzīvotāju labā, kā arī to problēmu risināšanai, kuras valde bija izklāstījusi iepriekšējās sanāksmēs. Pārskats par līdzekļu izlietojumu pēdējam 2020. gadam ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē un paziņots sanāksmēs, lai apstiprinātu gada pārskatu, kā arī pēdējā gada sanāksmē, kas notika tiešsaistē 2021. gadā 17. martā. un 31. martā.
Mēs uzturam un palielinām savas sabiedrības rezerves fondu. Šie līdzekļi ļauj mums ātri atrisināt finansēšanas jautājumus darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Jaunbiķeŗu ciemata apsaimniekošanā. It īpaši tajos brīžos, kad nepieciešami ātri lēmumi. un dažādu projektu līdzfinansēšanai ciemata mājām kas neietilpst vispārējā pakalpojumu līgumā un netiek finansēti no rezerves fonda, kurš tiek uzpildīts ar maksājumiem par komunālajiem rēķiniem.
Lūdzam atbalstīt Jaunbiķeŗu valdes un biedrības darbu.