Autotransporta novietošanu Jaunbiķeru ciemata teritorijā regulē ceļa zīme nr.523 (Stāvēšanas aizlieguma zona) un Ciemata “Jaunbiķeri” autostāvvietu lietošanas noteikumi.

Ceļa zīme nr.523 un autostāvvietu lietošanas noteikumi atrodas ciemata iebrauktuvē kopš 2015.gada.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, zem ceļa zīmes darbības zonas atrodas viss autotransports, kas parkojas Jaunbiķeru ciemata teritorijā. Tai skaitā autotransportam, kas tiek novietots numurētājās autostāvvietās (ar P burtu) arī jābūt attiecīgajai atļaujai.

Stāvvietas atļaujai jābūt novietotai redzamā vietā uz transportlīdzekļa paneļa aiz priekšējā vējstikla.

Stāvvietas atļaujas izdod “Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrība”.

Ceļa zīmes nr.523 un Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu kontrolē Rīgas pilsētas pašvaldības policija, kā arī nepieciešamības gadījumā Latvijas valsts un ceļu policija.

Atļauju lietošana noteikumi un tās izsniegšanas kārtība ir aprakstīta Ciemata “Jaunbiķeri” autostāvvietu lietošanas noteikumos (zemāk var iepazīties ar dokumentu).

Visus jautājumus, kas ir saistīti ar atļauju saņemšanu ir jānosūt elektroniskā veidā uz valde@jaunbikeri.lv.

Ar Latvijas valsts ceļi saskaņotais ceļu zīmju un dzelteno līniju plāns Jaunbiķeru ciemata teritorijā.

Lai redzēt Dzīb “Jaunbiķeri” dokumentus lūgums autentificēties

Ar pilnu numurēto autostāvvietu sarakstu, ko piedāvājam iznomāšanai, kā arī ar autostāvvietu izvietojumu noteiktās ZONĀS var iepazīties zemāk šajā sadaļā. Saraksts tiek periodiski atjaunots.
ATJAUNINĀTS 2024.06.10

1.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
2.zonaP-15 (Izirēta)
3.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
4.zona – P-230(Izirēta),231(brīva),232(Izirēta),
233 (Brīva),234(Izirēta),235(Brīva),236(Brīva),237(Izirēta),
238(Izirēta),239(Brīva),240(Izīreta),241(Brīva),242 (Izīreta),
243 (Brīva),245(Izirēta).
5.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
6.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
7.zona – P-54(brīva)
8.zona P-31(Izirēta)
9.zonaP-59(brīva),60(brīva),61,(brīva)62(brīva),
63(brīva),64(brīva),65(brīva),66(Brīva),67(Brīva),68(brīva),
69(brīva),70(brīva),71(Izirēta),72(Izirēta,73(izirēta) ,74(brīva),75(brīva),
76(brīva).
10.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
11.zona P-100(Brīva)
12.zona P-86(Brīva),88(Izirēta)
13.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
14.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
15.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
16.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
17.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
18.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
19.zonaP-128A(Izirēta) 
20.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
21.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
22.zona P-144A (Izirēta) 
23.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
24.zona – P- 160(Izīreta) P-180A(Izirēta) 
25.zona – Nav vietu autostāvvietas iznomāšanai
26.zona P-187A(Izirēta)

Autostāvvietu numuri par kuriem noslēgti nomas līgumi. Un norādīts nomas līguma beigu datums, kā arī iesniegumu iesniegšanas periods tiesību piešķiršanai autostāvvietu iznomāšanai.

ATJAUNINĀTS 2024.06.10

P-15 –  izīrēta līdz 2025 g.19.septembrim
P-31 – izīrēta līdz 2025 g.14.augustam.
P-66 – Brīva
P-67 –  Brīva
P-71 – izīrēta līdz 2026 g.29.aprilim.
P-72 – izīrēta līdz 2025 g.23.novembrim
P-73 –  izīrēta līdz 2025 g.08.decembrim
P-76 – Brīva
P-86 –Brīva
P-88 –  izīrēta līdz 2025 g.03.oktobrim
P-100 – Brīva
P-128A – izīrēta līdz 2025 g.13.janvārim
P-144A – izīrēta līdz 2025 g.23.oktobrim
P-160 – izīrēta līdz 2024 g.23.septembrim (Iesnieguma pieņemšana termiņš par autostāvvietu N 160 iznomāšanu no 09.09.2024 līdz 23.09.2024)
P-180A- izīrēta līdz 2025 g.31.janvārim
P-187A – izīrēta līdz 2025 g.20.janvārim
P-230 –  izīrēta līdz 2024 g.05.oktobrim
P-232 – izīrēta līdz 2024 g.12.decembrim
P-233 –  Brīva
P-234 -izīrēta līdz 2026 g.05.junijam.
P-236 – Brīva
P-237 – izīrēta līdz 2024 g.27.oktobrim
P-238 –  izīrēta līdz 2024 g.27.oktobrim
P-239 – Brīva
P-240 – izīrēta līdz 2024 g.17.oktobrim
P-241 –  Brīva
P-242 – Izīrēta līdz 2024 g.22.septembrim (Iesnieguma pieņemšana termiņš par autostāvvietu N 242 iznomāšanu no 08.09.2024 līdz 22.09.2024)
P-243 – Brīva
P-245 – izīrēta līdz 2025 g.12.decembrim