Ikgadēja biedru naudas iemaksa Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības fondā 2018.gadā.

Informējam Jūs par to, ka no 2018.gada 25.maijā    Jaunbiķeru valde uzsāk ikgadēju biedru naudas iekasēšanu.
No 25.maijā visu Jaunbiķeru biedru pastkastītēs tiks iemesti maksājuma uzdevumi, kurus jāapmaksā Jaunbiķeru bankas kontā A/S Swedbankā.
2018.gada ikgadējas biedru naudas apmērs sastāda 11,- EUR gadā katram Jaunbiķeru biedram.
Biedru naudas iekasēšana notiek saskaņā ar 9.1. punktu Jaunbiķeru statūtiem un 01/04/15-01 Jaunbiķeru valdes sēdes protokolu.
Informāciju par ikgadēju biedru naudas iekasēšanu paziņoja valde Jaunbiķeru pēdējās ikgadējas sapulcēs 2018 g. 13 aprīlī un 2018 g.15 maijā .
Visi līdzekļi, kas būs iekasēti, tiks izmantoti Jaunbiķeru iedzīvotāju labā, kā arī noteikto uzdevumu izpildei, par ko mēs paziņojam iepriekšējās sapulcēs. Atskaite par izlietotājiem līdzekļiem ir pieejama mūsu mājas lapā, un ar to varēja iepazīties mūsu  sapulcēs, kurās mēs apstiprinājam biedrības gada pārskatu, kā arī biedrības pēdējā ikgadējā sapulcē 2018.gada 15.maijā.
Ar Jaunbiķeru statūtiem, kas reglamentē arī ikgadēju biedru naudas iemaksu, var iepazīties mūsu mājas lapā sadaļā „PAR MUMS”. Šajā nodaļā var atrast iesniegumu tiem, kas vēlas iestāties Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrībā. read more

Continue Reading →

CIVIVNITY / VBS serviss informē

A.god. ciemata „Jaunbiķeri” dzīvokļu īpašnieki!

Pateicamies visiem dzīvokļu īpašniekiem, kas aktīvi iesaistās ciemata “Jaunbiķeri” aktuālo jautājumu risināšanā.

Vēlamies Jūs informēt par Elektrum (AS “Latvenergo”) atbalsta iespējām daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām personām un personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu. Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 300 patērētās kilovatstundas, sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu. Vairāk par šo  jautājumu var saņemt informāciju https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/.
Lai saņemtu šo atbalstu norēķiniem par elektrību ir nepieciešams pieteikties Elektrum mājas lapā:
1)     norādītajā linkā jāaizpilda pieteikums atbalsta saņemšanai https://www.elektrum.lv/lv/majai/klientiem/atbalsts-norekiniem-par-elektribu/;
2)     pieteikumā obligāti jānorāda, ka atlaide jāpiešķir uz līgumu nr.61254655428.
Aicinām visus ciemata “Jaunbiķeri” dzīvokļu īpašniekus, uz kuriem šis atbalsts attiecas, vai varētu attiekties, veikt minēto reģistrāciju.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties SIA “VBS serviss” birojā Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12, vai aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas centra diennakts bezmaksas tālruni 80001599. read more

Continue Reading →