Projektu Jaunbiķeri realizē SIA Merks, kas ir dibināta 1996. gadā un ietilpst lielākajā Baltijas valstu celtniecības uzņēmumu grupā Merko Ehitus. Vērienīgākie uzņēmumu grupas būvniecības projekti patlaban ir biroju ēka Saules akmens un daudzfunkcionālā hokeja halle Rīga.

Jaunbiķeri

Projekta realizācija paredzēta laikā no 2006. gada līdz 2008. gadam. Pirmās 5 mājas ekspluatācijā tiks nodotas 2006. gada nogalē. Celtniecība tiks veikta 3 kārtās, jau pirmajiem Jaunbiķeru iedzīvotājiem nodrošinot sakārtotu dzīves vidi.

Projektu Jaunbiķeri ir izstrādājis arhitektu birojs SIA Projektu birojs Grietēns un Kagainis.

Konkursā, par tiesībām apsaimniekot Jaunbiķerus, ir uzvarējusi SIA “VBS serviss” (CIVINITY group).Pašlaik SIA ” CIVINITY LV “.

Apsaimniekošanas maksa (uz okt.2021 g.) – 0.44109 eur/m2 mēnesī.

Īstā momentā apsaimniekošanas maksa ir 0.44109 eur/m2 mēnesī.

Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrība

Ciemats „Jaunbiķeri” sastāv no 14 mājam ar 384 dzīvokļiem un dzīvokļu īpašniekiem. Gandrīz visi dzīvokļu īpašnieki ir arī Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības biedri.

Uz šodienu biedrībā ir 336 biedri.

Jaunbiķeru dzīvokļi īpašnieku biedrības mērķi ir ciemata īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošana, labiekārtošana un pārstāvēšana, kas ir nostiprināti statūtos un reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Par Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības biedru var kļūt jebkura persona, kurai pieder nekustamais īpašums „Jaunbiķeru” ciematā, kas atbalsta biedrības darbību, statūtus, tas mērķus un uzdevumus, iesniedzot biedrības valdei attiecīgu iesniegumu. Aizpildītu iesniegumu nepieciešams aizpildīt un ieskanētā veidā nosūtīt elektroniskā pastā valde@jaunbikeri.lv kopā ar zemesgrāmatas kopiju, kas apliecina iesniedzēja īpašumtiesības un kas ir pamats jauna biedra uzņemšanai Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrībā. Iesnieguma oriģinālu var iemest pastkastītē, kas atrodas blakus dežuranta telpām pēc adreses Kaivas iela 33/2 (blakus ieejai garažā), vai nosūtot to pa pastu SIA „VESTABALT serviss ” juridiskajā adresē   E.Birzinieka-Upiša  iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija

Reģistrējoties ir nepieciešams iemaksāt iestāšanas maksu 2,-Eur apmērā un biedra naudu 11,-Eur apmērā.

Iesnieguma paraugs iestāšanai Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrībā šeit. Jaunbiķeru DzīB_iestāšana_iesniegums_2019

Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības statūti šeit.STATUTI_2014

www.jaunbikeri.lv mājas lapas izveidošanas pamatojums

www.jaunbikeri.lv mājas lapas izveidošanas ideja pieder Jaunbiķeru DzīB valdes locekļiem.

Mājas lapa ir reģistrēta LU Matemātikas un informātikas institūta reģistrā. Mājas lapas īpašnieks ir Jaunbiķeru DzīB.

www.jaunbikeri.lv mājas lapa ir oficiāla informatīva platforma, kur Jaunbiķeru dzīb valde realizē informatīvu darbību starp biedrības biedriem.

www.jaunbikeri.lv izveidošanas pamatmērķis ir visu Jaunbiķeru DzīB biedru informēšana par pamata jautājumiem, starp citu:

  • Par Jaunbiķeru ciemata dzīvi
  • Par pasākumiem, kurus organizē Jaunbiķeru ciematā
  • Pieeja normatīvajiem dokumentiem, kas regulē Jaunbiķeru DzīB darbību
  • Ziņas par apsaimniekošanas kompānijas darbību, kas pārvalda ciematu
  • Ziņas par saraksti ar valsts un pašvaldības iestādēm

www.jaunbikeri.lv finansē, izmantojot privātus ziedojumus, ka arī Jaunbiķeru DzīB biedru naudas fondu. Mājas lapas www.jaunbikeri.lv tehnisku darbību nodrošina, pateicoties Jaunbiķeru DzīB biedru naudas iemaksām.