“Jaunbiķeru” Dzīvokļu īpašnieku biedrība

Biedrībai ir šāds Valdes locekļu sastāvs :

  • Kosarevs Aleksandrs
  • Suvorovs Aleksandrs
  • Aivars Muravjovs

VRN 40008113841
Jur.adrese: Kaivas iela 33 korp.4 – 109, Rīga, LV-1021
Bankas rekvizīti :
AS „Swedbank”
S.W.I.F.T. kod – HABALV22
Konta Nr.: LV17HABA0551032904827
e-pasts: valde@jaunbikeri.lv
www.jaunbikeri.lv
www.facebook.com/jaunbikeri.riga.9

Apsaimniekošanas kompānija SIA “CIVINITY LV ”

KLIENTU TELEFONA LĪNIJA Diennakts bezmaksas tālruņi T.: 80001599
e-pasts: jaunbikeri@civinity.eu
e-pasts: klientuserviss@civinity.lv

Pārvaldnieks Jaunbiķeru ciemata no SIA CIVINITY LV
Edgars Strazdiņš
edgars.strazdins@civinity.com

www.civinity.lv