PAZIŅOJUMS PAR DŪMU DETEKTORU UZSTĀDĪŠANU .Piedāvājums no CIVINITY


Drošas apkārtējās vides nodrošināšana klientiem ir viens no Civinity darbības mērķiem.
Rūpējoties par Jūsu drošību, vēlamies atgādināt, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 238
“Ugunsdrošības noteikumi” 119. pants paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa
objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publisku objektu jānodrošina ar autonomu
ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Izceļoties ugunsgrēkam, svarīga ir katra
sekunde. Tādēļ dūmu detektors piedūmojuma gadījumā ar spalgas skaņas signāla palīdzību ziņos par trauksmi. Attiecīgi, signāls pievērsīs uzmanību un ļaus dzīvokļa iemītniekiem laicīgi reaģēt un izsaukt ugunsdzēsējus.
Ņemot vērā to, ka Jūsu ēkā un dzīvokļa īpašumā nav uzstādīta automātiskā
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, tad Jums dzīvoklī ir jāuzstāda
autonoms ugunsgrēka detektors.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” noteic, ka nepieciešams
viens ugunsgrēka dūmu detektors uz dzīvokli. Bet ieteicamas to uzstādīt katrā telpā, īpaši
vietās, kur potenciāli iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Ja dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams katrā stāvā. Dzīvokļa īpašniekam jāparūpējas par augstāk minētās ugunsdrošības prasības ievērošanu savā dzīvokļa īpašumā. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants nosaka: “par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro”.
Informējam, ka dūmu detektora uzstādīšanu ir iespējams veikt, piesakot Civinity tehniķa vizīti. Detektora un tā uzstādīšanas izmaksas sastāda 19.99 EUR (tai skaitā PVN). Aicinām sazināties ar klientu apkalpošanas centra speciālistiem pa tālruni 8000 1599, lai vienotos par dūmu detektora uzstādīšanu Jūsu dzīvoklī.
Ņemot vērā augstāk minēto, aicinām Jūs pret dūmu detektora uzstādīšanu dzīvokļos attiekties atbildīgi!
Rūpēsimies par drošību kopā!