2024.gada 11.aprīlī plkst.19:00 notiks biedru sapulce

Rīga, 2024.gada 28. martā                Paziņojums

Jaunbiķeru DzīB reģ. nr.: 40008113841 valde, pamatojoties Biedrību un nodibinājuma likuma 36.pantu un 37.panta 2.daļu, Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības statūtu 6.nodaļu, Kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma 26.punktu un Dzīvokļa īpašuma likuma 19.pantu, kopīgi ar AS „Civinity Mājas ” kā nekustamo īpašuma Rīga, Kaivas iela 29 k-1, k-2, k-3, k-4, Kaivas iela 31 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 un Kaivas iela 33 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 pārvaldnieku, paziņo, ka 2024.gada 11.aprīlī plkst.19:00 notiks biedru sapulce. Sapulce tiks organizēta tiešsaistē izmantojot platformu MS TEAMS, piekļuves informācija arī būs pieejama Jaunbiķeru DzīB mājas lapā www.jaunbikeri.lv read more

Continue Reading →