Par ikgadējo biedru naudu iemaksu Dzīb “Jaunbiķeŗi” fondā 2021. gadā

Cienījamie Jaunbiķeŗu biedrības biedri, kolēģi, kaimiņi, draugi!
2021. gadā mēs pirmo reizi nolēmām atteikties no rēķiniem papīra formātā un organizējām rēķinu izsūtīšanu elektroniski. Tā kā mums nav pietiekamu administratīvo iespēju, mēs esam vienojušies ar apsaimniekošanas kompāniju CIVINITY, lai tie palīdzētu mums organizēt elektronisko rēķinu izplatīšanu.
2021. gada 30. aprīlis no grupas CIVINITY klientu centra e-pasta klientuserviss@civinity.lv, uz grupas CIVINITY datu bāzē reģistrēto īpašnieku e-pasta adresēm rēķini tika izsūtīti. Tajos ir mūsu pastāvīgās bankas rekvizīti, kurus mēs izmantojām pēdējos 10 gadus. Šī līdzekļu saņēmējs ir Jaunbiķeŗu dzīvokļu īpašnieku biedrība.
Gada iemaksas summa 2021. gadā ir 11 Eur no katra biedrības locekļa un pēdējo 8. gadu laikā nav mainījies
Šī vākšana notiek saskaņā ar mūsu uzņēmuma Statūtu 9.1. Punktu un Valdes sēdes protokolu Nr. 01/04 / 15-01.
Visi savāktie līdzekļi tāpat kā līdz šim tiks izmantoti mūsu ciema iedzīvotāju labā, kā arī to problēmu risināšanai, kuras valde bija izklāstījusi iepriekšējās sanāksmēs. Pārskats par līdzekļu izlietojumu pēdējam 2020. gadam ir pieejams mūsu tīmekļa vietnē un paziņots sanāksmēs, lai apstiprinātu gada pārskatu, kā arī pēdējā gada sanāksmē, kas notika tiešsaistē 2021. gadā 17. martā. un 31. martā.
Mēs uzturam un palielinām savas sabiedrības rezerves fondu. Šie līdzekļi ļauj mums ātri atrisināt finansēšanas jautājumus darbiem un pakalpojumiem, kas nepieciešami Jaunbiķeŗu ciemata apsaimniekošanā. It īpaši tajos brīžos, kad nepieciešami ātri lēmumi. un dažādu projektu līdzfinansēšanai ciemata mājām kas neietilpst vispārējā pakalpojumu līgumā un netiek finansēti no rezerves fonda, kurš tiek uzpildīts ar maksājumiem par komunālajiem rēķiniem.
Lūdzam atbalstīt Jaunbiķeŗu valdes un biedrības darbu. read more

Continue Reading →

2021.gada 17.martā . Ikgadējais dzīvokļu īpašnieku kopsapulce

„Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrība”
reģistrācijas numurs: 40008113841
juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013
Rīgā, 2021.gada 03.martā

 Paziņojums

”Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības”, reģistrācijas numurs: 40008113841 (turpmāk arī “Jaunbiķeru DzīB”) valde, pamatojoties uz “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 37.panta noteikumiem, Biedrību un nodibinājuma likuma 36.pantu un 37.panta 2.daļu, Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības statūtu 6.nodaļu, Kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma 26.punktu un Dzīvokļa īpašuma likuma 19.pantu, kopīgi ar SIA „VBS Serviss” kā nekustamo īpašuma Rīga, Kaivas iela 29 k-1, k-2, k-3, k-4, Kaivas iela 31 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 un Kaivas iela 33 k-1, k-2, k-3, k-4, k-5 pārvaldnieku, paziņo, ka read more

Continue Reading →

Jaunās ceļa zīmes pie mājas Kaivas 33/3

Par iepriekš anonsētām izmaiņām Autostāvvietas noteikumos Jaunbiķeru ciemata teritorijā.

Pamatojoties uz virszemes stāvvietu īpašnieku sūdzībām, kā arī lai sakārtotu autostāvvietu noteikumus Jaunbiķeru  ciematā teritorijā, mēs nolēmām saskaņot jaunās ceļa zīmes Nr. 537, Nr. 805 un Nr. 849 (saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu jauno numerāciju) uzstādīšanas plānu Latvijas Valsts ceļos.

Jaunās ceļa zīmes ļaus virszemes autostāvvietu īpašniekiem izmantot savas likumīgās un iegādātās autostāvvietas tīri personīgiem mērķiem. Izvairieties no konfliktsituācijām, kad transportlīdzekli ar viesu caurlaidi varētu atstāt privātā – numurēta vietā (kas uz 2020. gada septembri ir likumīgs un atbilst ciematā izvietotām ceļa zīmēm). read more

Continue Reading →