Kopsavilkums par 2020. gada dzīvokļu īpašnieku sapulci.

  1. gadā saistībā ar COVID-19 pandēmijas sekām Latvijas teritorijā, pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 32.panta noteikumiem), mēs pieņemam lēmumu atteikties no Jaunbiķeŗu ciemata dzīvokļu īpašnieku ikgadējās sapulces rīkošanas klātiene, tā vietā mēs organizējām pasākumu tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu.

Apinformējām par ieplānoto sapulču datumu, darba kārtību un reģistrācijas niansēm,  izvietojot informāciju mūsu profilā Facebook, uz informācijas tāfelēm māju kāpņutelpās kā arī izsūtot e-pastus uz reģistrēto biedru adresēm, kas atbilst mūsu biedrības noteikumiem.

Sanāksmes notika likumā noteiktajā veidā divreiz, proti 2020. gada 13. maijs un 2020. gada 17. jūnijs.

Tiešsaistes sanāksmēs piedalījās CIVINITY grupas apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvji, ciemata pārvaldnieks Edgars Strazdiņš, CIVINITY grupas vadītājs Kalvis Ruska.

Jaunbiķeŗu Dzīb valdes locekļi bija atbildīgi par sapulču organizēšanu un tehnisko nodrošināšanu. Sanāksmē piedalījās Aivars Muravjovs, Jūlija Romanova, Aleksandrs Kosarevs no Dzīb Jaunbiķeri valdes puses.

Sanāksmē, kas notika 2020. gada 13. maijā, reģistrējās un piedalījās 17 cilvēki no dzīvokļu īpašniekiem. Sanāksmē, kas notika 2020. gada 17. jūnijā, reģistrējās un piedalījās 19 cilvēki no dzīvokļu īpašniekiem.

Ņemot vērā to, ka pirmo reizi rīkojām dzīvokļu īpašnieku sanāksmi tiešsaistē, pasākums kopumā bija pozitīvs un tehniski apmierinošs. Mēs paziņojām par jautājumiem, kas saistīti ar mūsu biedrības darbību 2019. gadā. CIVINITY grupas pārstāvji iepazīstināja ar savu ziņojumu par paveikto un atbildēja uz dzīvokļu īpašnieku jautājumiem. Valde iesniedza apstiprināšanai gada pārskatu, kā arī izvirzīja uz balsošanu vairākus jautājumus.

Divas nedēļas pirms sanāksmēm informatīvie dokumenti tika ievietoti mūsu mājaslapā www.jaunbikeri.lv:

– Dzīb Jaunbiķeri 2019. gada pārskats;

– Pārskats par apsaimniekošanas kompānijas CIVINITY darbu 2019. gadā;

– Revidenta gada pārskata apstiprināšana par 2019. gadu;

– Grozījumi Dzīb Jaunbiķeri statūtos;

– Balsošanas anketa;

Balsošana notika par sekojošiem jautājumiem:

  1. Jaunbiķeru DzīB 2019.gada pārskata apstiprināšana
  2. Jaunbiķeru DzīB 2020.gada gada pārskata revidenta apstiprināšana
  3. Izmaiņas Statūtos, kas ļaus arī turpmāk organizēt sapulces attālināti
  4. Autostāvvietas atļaujas maksas palielināšana līdz EUR 3, sākot no 01.09.2020
  5. Autostāvvietas nomas līguma standarta termiņa pagarināšana līdz 2 gadiem sākot no 01.09.2020

Mēs izanalizēsim tiešsaistes sapulču rīkošanas pieredzi un turpmāk izmantosim to, lai uzlabotu komunikāciju starp dzīvokļu īpašniekiem, pārvaldības uzņēmumu un Dzīb Jaunbiķeri valdi.