Русская версия данного раздела дает информацию ту же, но несколько шире.Кому не скучно почитать,переходите на русскую сторону сайта.

Balstoties uz daudzu gadu uzkrāto pieredzi saziņā ar mūsu ciemata iedzīvotājiem, kā arī ar tiem kuri tikai plāno nopirkt dzīvokli Jaunbiķeros, salikām kopā svarīgu informāciju. Šī sadaļa ir atrodamas atbildes uz viss biežāk uzdotiem jautājumiem, kuri radās jaunajiem dzīvokļu īpašniekiem. Cerams, kā šī sadaļa jūs atradīsiet visu nepieciešamu informāciju kura palīdzēs jums iekārtoties jaunajā dzīves vietā, bet mums savukārt, atvieglos un paātrinās komunikāciju ar īpašniekiem.

Aicinām jūs jau pirms nekustamā īpašuma pirkuma līguma parakstīšanām iepazīties ar sekojošiem jautājumiem:

Gadījumā, ja jūs pirksiet dzīvokli kopā ar virszemes autostāvvietu (numurētā), lūdzu pārbaudiet, ka šī autostāvvieta tiešām ir pārdevēja īpašumā un ir reģistrēta zemesgrāmatā kopā ar dzīvokli. Rakstot nostiprinājuma lūgumu neizmirstiet kopā ar dzīvokli norādīt autostāvvietas datus. Tas attiecās arī uz noliktavas telpām uz kurām ir liels pieprasījums iekšēja ciemata tirgū
Sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu iesakām norādīt pilnu atslēgu komplektu kas sevī ietilpst atslēgas no dzīvokļa un kāpņu telpu durvīm kopā ar atslēgas kodu, kāpņu telpu čipu, garāžas pulti. Izmaksas uz vienas atslēgas vai garāža pults izgatavošanu sākās no 10 līdz 30 EUR. Pēc iebraukšanas jaunajā dzīvoklī jūs varat pārkodēt durvju slēdzeni Abloy servisa centrā, lai pārliecināties par sava īpašuma drošību
Lūdzam neaizmirstiet uzzināt arī par kāpņu telpu ieejas kodu

Load More


Iebraucot ciemata teritorijā ir ierīkota ceļa zīme, kura aizliek autotransporta novietošanu bez DzĪB Jaunbiķeri atļaujas. Dzīvokļa īpašniekam pienākas divas viesa caurlaides, kuras atļauj jums novietot savu vai viesu automašīnu jebkurā atļautajā ar ceļa zīmēm nenumurētā stāvvietā ciemata teritorijā. Caurlaides numurētas stāvvietās pienākas tikai stāvvietas īpašniekiem. Gadījumā ja jūs atstāsiet automašīnu bez caurlaides jums var būt piemērots sods 40 EUR apmērā. Apstrīdēt naudas sodu var virzoties pie Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes iecirkņa https://rpp.riga.lv/en/contact/ . Visa informācija par caurlaižu pasūtīšanu ir atrodama šeit https://jaunbikeri.lv/autostavvieta/

Autostāvvietas caurlaides izsniedzam mēs. Visbiežāk tas ir ātri un nav dārgi. Maksa ir 3.00 EUR par vienu caurlaidi. (sākot ar 2020. gada 1. septembri).Karte tiek izsniegta uz 3 gadiem sākot no reģistrācijas dienas. Lai sāktu caurlaides izsniegšanas procesu, uzrakstiet brīvas formas pieprasījumu uz mūsu e-pasta adresi valde@jaunbikeri.lv. Mēs aprakstīsim turpmāko secību. Nav vērts paņemt vecā dzīvokļa īpašnieka caurlaides, pat ja tām nav beidzies derīguma termiņš. Visas caurlaides tiek izsniegtas īpašniekam personīgi. Vecajam īpašniekam, kurš zaudējis īpašumtiesības uz īpašumu Jaunbiķeŗu apdzīvotā vietā, izsniegtā caurlaide tiks uzskatīta par nederīgu.

Load More


Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas jums ir nepieciešams noslēgt apkalpošanas līgumu ar apsaimniekošanas kompāniju. Lai to izdarīt, ir jānosūta zemes grāmatas izrakstu kā arī iesniegumu brīvā formā par to, ka jūs esat jaunais dzīvokļa īpašnieks pa e-pastu klientuserviss@civinity.lv
Rēķins par apsaimniekošanu ietilpst sevī maksu par ūdeni un elektrību, pašam kontrolēt skaitītājus nav nepieciešams, rādījumi nosutās automātiski .
Ja rodas problēmas ar apsaimniekošanas kompānijas pienākumu izpildīšanu lūdzu vērsties pie DzĪB Jaunbiķeri. Ikmēnesi mēs rīkojam sanāksmes ar apsaimniekotāju kuras gaitā apspriežam visas aktuālās problēmas ar ciemata apkalpošanu.
Četri žoga vārtiņi ir aprīkoti ar koda slēdzeni, kodu var precizēt pie pārvaldnieka vai dežuranta.
Jā pazuda elektrība dzīvokli un elektrības drošinātāj skapī ir ieslēgti jūs varat sazināties ar dežurantu kurš atrodas pagrabstāvā 33/2 mājā. Viņš var palīdzēt jums pārbaudīt galveno dzīvokļa elektrības drošinātāju. Vai zvaniet apsaimniekošanas kompānijai – kontakti šeit https://jaunbikeri.lv/kontakti/

Load More


Pirms uzsākt remontu, lūdzam informēt savus kaimiņus, novietojot attiecīgu informāciju par remonta plānotiem termiņiem, darba laiku un kontaktiem pie ziņojuma sienas, kāpņu telpas pirmajās stāvā. Lūdzam uzturēt tīrību un organizēt laicīgu atkrituma izvešanu un kāpņu telpas uzkopšanu. Atkrituma konteinera izvietošanu ir jāsaskaņo ar pārvaldnieku.
Dzīvokļa pārbūvi, tai skaitā dūmvadu ierīkošanu caur jumtu, balkonu iestiklošana, satelītu antenu un kondicionieru instalācijai jābūt saskaņoti ar attiecīgām valsts iestādēm gan ar citiem dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekošanas kompāniju.

Load More


Visi atkritumi tiek dalīti četrās kategorijās: plastmasa, papīrs, stikls un sadzīves atkritumi. Lūdzam ieverot šo kārtību un katram atkrituma tipam izmantot piemēroto konteineri.
Lielgabarīta atkritumi tiek izvesti pēc nepieciešamības bet par to maksās visi ciemata iedzīvotāj. Tāpēc lūdzam personīgi parūpēties par savu mēbeļu, sadzīves tehnikas, automašīnu riepām un t.t. utilizāciju tā lai par jums nemaksā jūsu kaimiņi.

Load More


Mēs mīlam mājdzīvniekus, bet diemžēl viņus nemīl visi. Tāpēc plānojot pastaigāties kopā ar savu dzīvnieku lūgums ievērot Rīgas domes noteikumus ievērot tīrumu ciemata teritorijā.

Load More


Par galvenajiem komunikācijas avotiem mēs uzskatam mūsus resursus jaunbikeri.lv un grupas FB tīkla informāciju par kurām ir atrodama šeit https://jaunbikeri.lv/kontakti/. Mēs – dzīvokļu īpašnieku biedrība esam parasti dzīvokļu īpašnieki  kuri apvienojās 2008. gadā un izveidoja savu organizāciju. Biedrības biedri izvēlēja DzĪB Jaunbiķeri valdi kura sastāv no četriem brīvprātīgiem cilvēkiem kuri nesaņem atlīdzību par savu darbu.

Mēs patiesi cenšamies atvieglot komunikāciju gan starp pakalpojumu sniedzēju, gan ar atbilstošiem māju īpašniekiem, gan savstarpēji.

Mūsu profils Facebook tīklā ir – Jaunbikeri Riga. Zem šī profila mēs atbalstam trīs slēgtās tematiskās grupas:
Jaunbiķeru DzīB
Jaunbiķeri DzīB.Reklama
Jaunbiķeri DZĪB.Dažādi incidenti,Pazaudets/Atrasts

Mūsu FB grupās mēs pievienojam tikai dzīvokļa īpašniekus. Lai pie tām pievienoties ir nepieciešams atsūtīt pieteikumu izmantojot FB Messenger, pēc īpašuma tiesību pārbaudes jūs tiksiet pievienoti.

Savukārt pie jaunbikeri.lv aizvērtām sadaļām, kur tiek publicēta finansiāla informācija, atskaites par iztērētām naudām, rezerves fonda atlikums, sanāksmes protokoli un t.t., tiek tikai DzĪB Jaunbikeŗi biedri.

Aicinām jūs, komunicējot ar apsaimniekošanas kompāniju, sūtīt pieprasījuma kopiju arī mums uz adresi valde@jaunbikeri.lv lai mēs varētu sekot līdz aktuālām ciemata problēmām un palīdzēt jums operatīvi risināt radušās prblēmas

Load More


Lūdzam ieverot ka sekojošus juridiskus jautājumus DzĪB Jaunbiķeri risina tikai ar dzīvokļa īpašnieku vai pilnvaroto personu.
• Visi “asie” jautājumi, kuri var rasties īrniekam, mēs risinām tikai pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiskā iesnieguma;
• Īrnieki netiek pieņemti DzĪB Jaunbiķeri;
• Īrniekiem nav tiesību pieslēgties pie slēgtām mājas lapas sadaļām vai Facebook grupām ;
• Automašīnu caurlaides tiek noformētas tikai uz dzīvokļa īpašnieka vārda;
• Virszemes autostāvvietas tiek izīrētas tikai dzīvokļu īpašniekiem;
• Citus jautājums mēs ar prieku risināsim kopā ar īrniekiem.

Load More