APTAUJA 2019.

Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības valde informē:
Pamatojoties uz Dzīvokļu īpašuma likuma 20.pantu biedrības valde

no 2019.gada 15.marta

aicina dzīvokļu īpašumu īpašniekus pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus aptaujas veidā

Aptaujas jautājumi:

  • Par pārvaldīšanas darbību un tiesību uzdošanu Jaunbiķeru Dzīvokļu īpašnieku biedrībai ar tiesībām nodot un atsaukt Mājas pārvaldīšanas darbības citai personai pēc Jaunbiķeru DzīB ieskata.
  • Par rezerves fonda likmes palielināšanu līdz 0,095 eur/m2.
  • Par barjera uzbūvi Jaunbiķeru ciemata iebrauktuvē
  • Par bērnu laukuma uzbūvi Jaunbiķeru ciemata priežu birzē

Aptaujas mērķis:

Apsaimniekošanas kompānijas maiņas ierobežojums bez Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības un Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku dalības. Nepieciešamība juridiskajā instrumentā, kas ļautu operatīvi reaģēt gadījumā, ja nomainījās apsaimniekošanas kompānija, vai nepieciešamības gadījumā Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrībai  pārņemt Jaunbiķeru ciemata pārvaldīšanas darbības.

Aptaujas veids:
Jaunbiķeru ciemata dzīvokļu īpašnieku pastkastītēs tiks iemestas aptaujas LAPAS. Aptaujas lapu aizpildīšanas un atgriešanas termiņš

Līdz 2019.gada 15.aprīlim

Aptaujas lapas oriģinālu ir nepieciešams aizpildīt un parakstīt saskaņā ar aptaujas lapā norādītājam pozīcijām un nodot aptaujas lapu, novietojot to Jaunbiķeru Dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes pastkastītē (atrodas pie dežuranta telpas Kaivas ielas 33/2 mājā) VAI nosūtot pa pastu Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības juridiskajā adresē: Skanstes iela 50a , Rīgā, LV-1013 VAI nodot personīgi Jaunbiķeru dzīvokļu īpašnieku biedrības valdes locekļiem.

Aptaujas lapa elektroniskā formā, aptaujas lapas aizpildīšanas paraugs un anketēšanas procedūras detalizēta informācija, kā arī dzīvokļu īpašniekiem piedāvāto lēmumu  pamatojums, apsaimniekošanas līgums un pārvaldīšanas uzdevums ir pieejami mūsu mājas lapā www.jaunbikeri.lv (Sadaļa :Inform dok – 2019. Galvena informācija. – Anketu balsošana 2019 g.v Visa informācija pa tematu) .

Augstāk norādīto informāciju nosūtam elektroniskā veidā dzīvokļu īpašniekiem, atbildot uz pieprasījumiem, kas ir parakstīti un nosūtīti mūsu e-pastā valde@jaunbikeri.lv.