2 eiro un reķins par komunāliem pakalpojumiem.

Pēdējā notikušajā 16.07.2019 sapulcē ar apsaimniekošanas kompāniju runājam par pāreju uz elektroniskiem rēķiniem par komunālajiem pakalpojumiem.

Jau iepriekš apsaimniekošanas kompānija paziņoja par to, ka atteicās no rēķiniem papīra formāta, sākot no 01.08.2019, un ka pieteikties rēķina izrakstīšanai turpmāk var par papildus maksu 2 EUR apmērā.

Izrunājot šo jautājumu ar apsaimniekošanas kompāniju mēs mēģinājām palielināt pārejas periodu. Pārrunu rezultātā mēs vienojamies pārcelt termiņu no 01.08.2019 uz 01.09.2019 – tas ir termiņš, kurā rēķinus papīra formātā vēl piegādās bez papildus maksas piemērošanas.

Jaunbiķeru DzīB valdes vārdā mēs informējam par to, ka pāreju uz elektroniskiem rēķiniem kopumā atbalstam. Bet tās mērķim jākalpo nevis apsaimniekošanas kompānijas ekonomijai uz izdevumiem, bet gan “zaļo kustības” atbalstam, kokapstrādes un atkritumu mazināšanai.

Mēs saprotam, ka vienīgais veids, kā pamudināt cilvēkus brīvprātīgi atteikties no papīra formāta rēķiniem, ir papildus maksas ieviešana. Bet mēs viennozīmīgi esam “pret” nepamatotiem papildus izdevumiem, kas gulstas uz dzīvokļu īpašnieku pleciem, papildus maksas 2 EUR apmēra piemērošanu par rēķiniem papīra formātā.

Savus iebildumus mēs arī izteicam notikušajā 16.07.2019 sapulcē.

Analizējot kopā ar apsaimniekošanas kompāniju  juridiskus pamatojumus papildus maksas piemērošanai, konstatējam, ka dažos līgumos, kas ir noslēgti starp Jaunbiķeru ciemata dzīvokļu īpašniekiem, ir iekļauts punkts par papildus maksu rēķinu piegādei papīra formātā 1.70 EUR apmērā. Bet vienlaicīgi arī konstatējam to, ka tiem līgumiem, kas ir noslēgti agrākā periodā  (5-10 gadus atpakaļ) šādu noteikumu nav. Arī pamatlīgumā, kas ir noslēgts starp Jaunbiķeru DzīB un apsaimniekošanas kompāniju, šāda maksa nav paredzēta.

Ievērojot minēto, aicinām īpašniekus, kas plāno pēc 01.09.2019 saņemt rēķinus papīra formātā, apskatīties savus līgumus un saprast, vai ir pamatota apsaimniekošanas kompānijas prasība par papildus maksas piemērošanu 2 EUR apmērā. Tiem, kas uzskata, ka apsaimniekošanas kompānijai nav pamata piemērot šo papildus maksu, ir jāvēršas pie apsaimniekotāja ar prasību juridiski pamatot šīs papildus maksas piemērošanu.

No savas puses, mēs aicinām dzīvokļu īpašniekus noformēt savus dokumentus elektronisko rēķinu saņemšanai, lai mazinātu nevienam nevajadzīgus strīdus par papildus izdevumiem.

Pāreja uz elektroniskiem rēķiniem ir izskaidrota apsaimniekotāja sastādītājā paziņojumā, ar kuru var iepazīties mūsu Facebook profilā, vai arī šeit zemāk.

paziņojums lasīt šeit  Pazinojums SIA VBS-CIVINITY-Komunal.rekins