CIVINITY/VBS SERVISS PAZIŅOJUMS PĀR FASĀDES REMONTDARBU UZSĀKŠANU

CIVINITY/VBS SERVISS

PAZIŅOJUMS

PAR FASĀDES REMONTDARBU UZSĀKŠANU

Informējam,ka,sākot ar 02.07/2018 kaivas ielas 33 korp.1 tiks uzsakti fasādes atjaunošanas remontdarbi.

Ņemot vērā augstāk minēto informāciju, lūdzam dzīvokļu īpašniekus būt iecietīgiem un ar sapratni izturēties pret iespējamām neērtibam. Reontdarbu laikā tiks pievērsta pastoprināta uzmanība tirībai kāpņu telpās un iespēju robežās korpusam pieguļošajai teritorijai.

Gadijumā , ja jums ir radušies kādi jautājumi vai neskaidrības , aicinām zvanīt CIVINITY/SIA VBS SERVISS klientu apkalpošanas centra speciālistiem pa bezmaksas talruni 8000 1599 vai rakstīt uz e-pastu : klientuserviss@civinity.lv read more

Continue Reading →

Atjaunots 07.04.2017.Autostāvvietu lietošanas noteikumi Jaunbiķeru teritorijā. Jaunā redakcija.

Sakarā ar to, kas beidzas veco atļauju derīguma termiņš (darbības termiņš beidzās 2016.gada 31.decembrī), kā arī saistībā ar nepieciešamību veikt korekcijas pamata noteikumos, mēs grozījām un papildinājām Autostāvvietu lietošanas noteikumus.

Pamatā grozījumi tika veikti, sakarā ar atļaujas kategorijas “VIESIS” un atļaujas uz konkrētu mašīnu  likvidēšanu.
Noteikumi tika papildināti ar normatīvajiem aktiem, kas regulē satiksmes noteikumus Latvijas teritorijā.
Ar noteikumu jauno redakciju var iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Normatīvie dokumenti .
Mēneša laikā mēs gaidām  atsauksmes par šo materiālu un iedzīvotāju viedokļus par jauniem noteikumiem.
Gadījumā, ja tiks iesniegti būtiski piedāvājumi un pamatoti iebildumi, biedrības valde tos izskatīs un nepieciešamības gadījumā noteikumi tiks papildināti un grozīti.
Pēc tam, mēs plānojam pasūtīt noteikumu izdruku uz metāliskā vairoga, kas tiks uzstādīts pie centrālas iebrauktuves Jaunbiķeru teritorijā un būs pieejams visiem, kas vēlas izmantot ciemata teritoriju transportlīdzekļa novietošanai. read more

Continue Reading →