1. gada 12. martā notika kārtējā Jaunbikeri valdes sēde ar uzņēmuma vadību SIA VBS serv / CIVINITY.

Starp citiem saimnieciskajiem jautājumiem (sapulces protokoli kā parasti būs pieejami 2 dienu laikā mūsu mājas lapā www.jaunbikeri.lv) tika apspriesta Jaunbikeru ciemata dzīvokļu īpašnieku ikgadējās sapulces rīkošanas tēma.

Šajā sakarā mēs jūs atsevišķi informējam, ka plānotā, pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likumu, 2020. gada marta beigās,  Jaunbikeru DzīB ikgadējās sapulce ir ATCELTA.

Sēdes atcelšanas iemesls ir valsts valdības aizliegums rīkot publiskus pasākumus ar liela skaita cilvēku piedalīšanos un atteikums iznomāt sabiedriskās un tirdzniecības telpas sanāksmei.

Jaunās sanāksmes datums tiks atjaunināts pēc apspriešanās ar pārvaldības sabiedrību un sabiedrisko pasākumu ierobežojumu atcelšanas.

Neskatoties uz to, veicot savas funkcijas, pārraugot pārvaldības sabiedrības darbību Jaunbikeri ciematā, kā arī ziņojot māju īpašniekiem par mūsu darbu. 2 nedēļu laikā savā elektroniskajā vietnē mēs publicēsim uzņēmuma SIA VBS serv / CIVINITY gada pārskatu, darba plānu 2020.-2021.gadam, Jaunbikeru DzīB finanšu pārskatu.

Kā parasti, uz visiem jautājumiem un e-pasta pieprasījumiem mēs atbildam no mūsu e-pasta valde@jaunbikeri.lv