Sakarā ar to, kas beidzas veco atļauju derīguma termiņš (darbības termiņš beidzās 2016.gada 31.decembrī), kā arī saistībā ar nepieciešamību veikt korekcijas pamata noteikumos, mēs grozījām un papildinājām Autostāvvietu lietošanas noteikumus.

Pamatā grozījumi tika veikti, sakarā ar atļaujas kategorijas “VIESIS” un atļaujas uz konkrētu mašīnu  likvidēšanu.
Noteikumi tika papildināti ar normatīvajiem aktiem, kas regulē satiksmes noteikumus Latvijas teritorijā.
Ar noteikumu jauno redakciju var iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Normatīvie dokumenti .
Mēneša laikā mēs gaidām  atsauksmes par šo materiālu un iedzīvotāju viedokļus par jauniem noteikumiem.
Gadījumā, ja tiks iesniegti būtiski piedāvājumi un pamatoti iebildumi, biedrības valde tos izskatīs un nepieciešamības gadījumā noteikumi tiks papildināti un grozīti.
Pēc tam, mēs plānojam pasūtīt noteikumu izdruku uz metāliskā vairoga, kas tiks uzstādīts pie centrālas iebrauktuves Jaunbiķeru teritorijā un būs pieejams visiem, kas vēlas izmantot ciemata teritoriju transportlīdzekļa novietošanai.

Atjaunots 07.04.2017
Pēc mūsu ciematā dzīvojošo cilvēku ierosinājumiem un vairāku iebildumu saņemšanas, esam precizējuši Jaunbiķeru ciemata Autostāvvietu lietošanas noteikumus. Jaunus noteikumus apstiprinājām kārtējā Jaunbiķeru DzīB valdes sēdē. Valdes sēdes gaita tika protokolēta.
Ar noteikumu pilnu versiju var iepazīties mūsu mājas lapas sadaļā Informatīvie dokumenti. Visiem ieinteresētiem, pēc pieprasījuma saņemšanas un personas identifikācijas, nosūtam noteikumus elektroniskā veidā.
Tuvākā laikā tiks pasūtīta  Autostāvvietu lietošanas noteikumu saīsināta versija, kas tiks ievietota metāliskā informatīvā plāksnītē pirms iebraukšanas ciematā.